Beca Santacana: Convocatòria oberta per a projectes de recerca en estratègies urbanes i metropolitanes

La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 6 d'octubre de 2023

 • 28-06-2023
 • Actualitat del PEMB
 • 257 Lectures

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) obre la convocatòria de la 3a edició de la Beca Francesc Santacana, en memòria del seu primer coordinador general. Aquesta beca està destinada a un projecte de recerca individual que abordi qüestions relacionades amb estratègies urbanes a la regió metropolitana de Barcelona. La iniciativa guanyadora rebrà una dotació econòmica de 5.000 euros i es desenvoluparà en el termini màxim d'un any a partir de la notificació de la resolució favorable per part del jurat.

Beca Santacana
Beca Santacana

La Beca Santacana és un homenatge a Francesc Santacana, qui va ser coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) durant més de 25 anys, des del 1988 fins al 2013. Després de la seva mort, Barcelona li va atorgar la medalla d'or al mèrit cívic com a reconeixement a les seves importants contribucions en àmbits com l'economia, la societat i l'establiment de vincles entre la universitat i la societat.

A través d'aquesta beca, es busca promoure el treball de recerca en estratègies urbanes i metropolitanes, abordant diversos àmbits com ara el social, econòmic, urbanístic, mobilitat o medi ambient. Es valora especialment el cas de Barcelona i dels municipis que conformen la metròpoli, amb una perspectiva que transcendeix les fronteres municipals. Els projectes de recerca han de ser individuals i originals. A més, amb aquesta iniciativa es busca fomentar la reflexió, el disseny i l'impuls d'estratègies urbanes que contribueixin al progrés social i econòmic de la regió metropolitana de Barcelona.

Qui es pot presentar?

A partir del 17 de juliol ja es poden presentar les candidatures per a la beca. Han de ser estudiants de postgrau (màster o doctorat) que s'hagin inscrit en un programa oficial universitari. El jurat, format per cinc persones, tindrà en compte diversos criteris d'avaluació:

 • Alineació amb la temàtica de la convocatòria 
 • Relació amb reptes i necessitats de la regió metropolitana de Barcelona 
 • Coherència, rigor metodològic i viabilitat de la recerca 
 • Innovació, noves perspectives de coneixement i originalitat en el plantejament 
 • Resultats, conclusions, avenç aportat en el camp de la recerca
 • Alineació amb alguna de les missions del Compromís Metropolità 2030 

La persona guanyadora de la beca col·laborarà amb una comissió de seguiment designada pel jurat i realitzarà una presentació pública dels resultats del treball. Es demana també la redacció d'un article addicional per publicar al bloc del PEMB.

Requeriments

Cal omplir un formulari en línia i enviar la següent documentació per correu electrònic a becasantacana@pemb.cat. La data límit per a l'enviament de les sol·licituds és el 6 d'octubre de 2023, a les 23.59 h

 • CV de la persona sol·licitant  
 • Fotocòpia del full de matrícula a la universitat  
 • Carta de recomanació d'un professor/a universitari/ària (enviada pel mateix/a docent)  

La resolució de la convocatòria es publicarà a la pàgina web del PEMB durant la segona quinzena de novembre de 2023.

Presentació del treball

Per a la presentació del treball de recerca per a la Beca Santacana, hi ha alguns requisits i orientacions que cal tenir en compte:

 1. Idioma: El treball pot ser redactat en català, castellà o anglès.
 2. Abstract: S'ha de proporcionar un resum breu (abstract) del treball, amb un màxim de 300 paraules, així com un llistat de paraules clau en els tres idiomes.
 3. Extensió del text: L'extensió aproximada del treball ha de ser d'entre 40.000 i 50.000 caràcters (sense espais), utilitzant la font Arial 11.
 4. Contingut: El treball pot incloure taules, gràfics i imatges originals, així com cites i referències bibliogràfiques adequades. És important incloure un apartat de conclusions i/o propostes que ofereixin orientacions per al pla estratègic metropolità de Barcelona.
 5. Presentació pública: La persona beneficiària de la beca haurà de realitzar una presentació pública dels resultats del treball, en una data i lloc acordats amb l'organització.
 6. Article per a publicació: A més del treball final, caldrà presentar un article addicional amb una extensió màxima de 9.500 caràcters (amb espais), destinat a ser publicat al bloc del PEMB. 

Terminis

 • 28 de juny: publicació de les bases de la convocatòria de la beca  
 • 17 de juliol: obertura del període d'enviament de sol·licituds  
 • 6 d'octubre: data límit per rebre les sol·licituds  
 • 16 de novembre: resolució per part dels membres del jurat 
 • 24 de novembre: es notificarà el nom de la persona guanyadora de la beca durant l'acte anual del PEMB, moment a partir del qual podrà iniciar el projecte de recerca.  

 

Veure les BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 • Participa o segueix el debat

  0 comentaris:

  Deixa el teu comentari:

Política de cookies