Barcelona, líder del blockchain?

Un estudi elaborat per estudiants de màster de la UB revela que Barcelona té el potencial per esdevenir líder del blockchain tant en l'àmbit europeu com internacional

  • 13-10-2022
  • Notícies relacionades
  • 132 Lectures

En els darrers anys Barcelona ha esdevingut un hub internacional per a startups tecnològiques a Europa, però com podem potenciar la ciutat per convertir-la en líder del blockchain? És el que s'han plantejat quatre estudiants del Màster GLOCAL de la Universitat de Barcelona en una investigació elaborada durant les seves pràctiques al PEMB. L'informe ‘How Barcelona Can Become the World's Leading Blockchain Hub' analitza el nostre ecosistema blockchain per mostrar què s'està fent actualment i quines polítiques poden ajudar Barcelona a posicionar-se com a líder en matèria.   

Barcelona, líder del blockchain?
Barcelona, líder del blockchain?

Barcelona s'ha consolidat com una potència europea: el govern, les organitzacions sense ànim de lucre, les empreses privades i les universitats, donen suport al creixent panorama blockchain local i moltes startups es senten atretes pel compromís que es respira per fer-les créixer. 

Però, què és el blockchain (cadena de blocs)? Segons l'Estratègia Blockchain de Catalunya, es tracta d'una “tecnologia que permet realitzar un conjunt de transaccions sense que hi hagi una confiança prèvia entre les parts i sense necessitat d'intermediaris, garantint les transaccions, fent-les irrevocables i transparents”. Parlem, doncs, d'una tecnologia que permet evitar manipulacions i fraus, mantenint un registre de transaccions permanent, immutable i segur. 

Hi ha moltes organitzacions implicades en la indústria del blockchain a Barcelona. A continuació trobareu una taula elaborada pels autors i autores de l'informe amb els actors clau: 

 
 
 
 
 
 
 

Graus Universitaris 

 
 
 
 

•Universitat de Barcelona (UPC) 
•Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 
•Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores (IEBS) 
•Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) 
•Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

 
 
 
 

Programes universitaris 

 
 

•Universitat de Barcelona - StartUB 
•Universitat Autònoma de Barcelona - PRUAB 
•Universitat Pompeu Fabra - TecnoCampus 

 
 
 
 

Institucions de recerca 

 
 
 
 
 
 

Acceleradores i ajuda logística 

 
 
 
 
 
 

Finançament 

 
 

•International Banks (p. ex. CaixaBank, BancSabadell, BBVA) 
•Microloans (p. ex. MicroBank) 
•Private Investors (p. ex.Caixa Capital Rise) 
•University Investments (p. ex. ESADE Business Angels Network, IESE Business Angels) 
•Individual Private Equity and Venture Capital Firms ( p. ex. Inveready) 

 
Tot i que la tecnologia i el blockchain es troben en tots els sectors de l'economia, l'estudi emfatitza dos segments que tenen l'oportunitat de tenir un impacte positiu en la vida quotidiana dels barcelonins i barcelonines: la indústria de la mobilitat urbana i la cadena de subministrament. A l'informe, s'identifiquen els reptes actuals a Barcelona, es formulen recomanacions per garantir el seu creixement continuat i s'identifiquen els possibles obstacles a l'hora d'integrar el blockchain en aquests dos sectors. 

Principals conclusions  

Les principals recomanacions que es conclouen a l'estudi per fer que Barcelona esdevingui un líder en matèria de blockchain són les següents: 

1. Entendre els límits de la tecnologia 

El primer pas és entendre que, tot i que la tecnologia blockchain pot ser útil de moltes maneres, s'ha de veure com una possible solució per fer que el nostre sistema actual sigui més eficient en lloc d'una panacea per a tots els problemes existents. Mentrestant, la tecnologia només pot assolir tot el seu potencial quan es desenvolupa amb altres iniciatives en què els governs han estat treballant, com ara IA, IoT, big data i altres tecnologies 4R. 

2. Promoure l'adopció cultural i l'educació 

Desprès d'un seguit d'entrevistes, els i les estudiants van saber que moltes persones a Barcelona encara identifiquen blockchain i cripto com a sinònims.  

És necessari que el govern comencin a promoure un major coneixement sobre la matèria i ajudi la ciutadania a entendre la tecnologia. A més, cal que se segueixin encoratjant i promovent programes educatius per equipar els joves talents amb les habilitats pràctiques que la indústria necessita. 

3. Establir un entorn blockchain-friendly per a startups 

El govern hauria de continuar finançant incubadores, acceleradores i altres dispositius per oferir un espai lliure de riscos per al pilotatge i l'experimentació. Barcelona hauria d'oferir marcs legals, fiscals i econòmics més compatibles amb el desenvolupament d'aquestes tecnologies. També s'haurien d'implementar polítiques d'acompanyament per garantir que la tecnologia pugui arribar al màxim del seu potencial. 

4. Donar a conèixer els recursos governamentals 

Els estudiants proposen que l'Ajuntament de Barcelona comercialitzi els seus serveis i recursos de manera més activa perquè les startups i els emprenedors puguin estar informats sobre les eines i oportunitats. També pot generar una iniciativa per reunir actors de diferents sectors per crear una xarxa útil entre institucions i fomentar la cooperació entre les empreses del sector privat i el govern. 

La conclusió general de la investigació ens diu que Barcelona té un gran potencial per esdevenir un hub de blockchain europeu o fins i tot internacional, gràcies a que la ciutat posseeix una combinació immillorable d'infraestructures existents que donen suport als avenços tecnològics, l'esperit emprenedor, un entorn internacional i l'interès creixent per la tecnologia blockchain. Tanmateix, per fer de Barcelona un hub de blockchain innovador, la ciutat ha de treballar en l'educació, la conscienciació i l'aglutinació de diferents membres de l'ecosistema

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Política de cookies