Infraestructures de transport: del hardware al software

Un dels debats d'opinió pública més recurrents és entorn a la percepció de si les infraestructures de transport no estan a l'alçada del que la metròpoli necessita. Existeix un cert consens en afirmar que aquesta és la situació, i que va camí d'empitjorar, ja sigui per la paralització o la dilació en l'execució de nombrosos projectes a causa de la crisi, o pel ja crònic insuficient esforç inversor de l'Estat, en relació al pes de la població o de l'economia.

Transport

No obstant això, la situació dista notablement de ser la que teníem a finals del segle passat. Els primers plans estratègics recollien com a objectius prioritaris la millora de les infraestructures. Allí hi podríem trobar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el tren d'ample europeu, l'ampliació del port o de la xarxa de metro, o completar grans eixos viaris.

Bona part d'aquests projectes perennes han acabat essent realitat. Disposem d'un aeroport i d'un port prou dimensionats per garantir la demanda futura, l'ample europeu ja fa uns anys que és operatiu, i s'han produït millores als eixos viaris i a la xarxa de metro.

Ara bé, encara hi ha feina a fer. La més urgent, i visible, és dotar d'uns accessos viaris i ferroviaris adequats al port, acabar d'assegurar la connectivitat de l'aeroport amb el transport públic (sigui en metro o en tren de rodalies), i millorar les infraestructures ferroviàries de rodalies. Però també hi ha una feina menys visible i més vinculada a la gestió de l'estoc.

  • Quants embussos podríem evitar amb un canvi del sistema de peatges a la C-33 o a l'AP-7?
  • Com la T-Mobilitat pot influir a treure pressió a la xarxa de transport públic, però també a descongestionar les vies d'accés?

Aquests són alguns dels reptes als quals ens enfrontarem en un futur. Probablement quan parlem d'infraestructures ho farem en aquests termes, i no pas únicament en termes de construcció de nous equipaments, fins i tot quan aconseguim sortir de la llarga crisi.Serem capaços de canviar de xip?

 

 

Les opinions dels autors i les autores no representen necessriament el posicionament del PEMB.

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Poltica de cookies