10 llibres sobre ciutats per aquest Sant Jordi

La gentrificació, els racons desconeguts de la Barcelona metropolitana, l'estratègia utilitzada per dissenyar les ciutats, o la concepció de l'espai tenint en compte la perspectiva de gènere són algunes de les temàtiques dels llibres que us recomanem llegir o regalar aquest Sant Jordi.

Recomanacions Sant Jordi

I aquí us deixem el top 10 del PEMB:

First we take Manhattan

First we take Manhattan: La destrucción creativa de las ciudades. Daniel Sorando i Álvaro Ardura. Asociación de libros La Catarata, 2016

El terme 'gentrificació' (referenciat ja en els anys 60) se sol aplicar actualment als processos de regeneració urbana que comporten un desplaçament del teixit social prèviament existent i la seva substitució per un nou teixit més elitista i benestant. Sorando i Ardura analitzen críticament i en profunditat aquests processos per identificar quines pràctiques comporten efectivament gentrificació, en quines fases es produeixen i quines en són les conseqüències. 

Les ciutats invisibles

Les ciutats invisibles. Viatge a la Catalunya metropolitana. Marc Andreu. L'Avenç, 2016

En Marc Andreu ens ofereix una crònica social i urbanística (per tant, netament urbana) contemporània en forma de recorregut per alguns dels barris més anomenats, i alhora més desconeguts, de la Barcelona metropolitana (i algun de més enllà). Un llibre que convida a agafar metro, tramvia o autobús i arribar fins els límits de les respectives línies per entendre la realitat e la nostra metròpoli.

Estrategia. Una historia. Lawrence Freedman. Esfera de los libros, 2016

El tractat definitiu (fins el moment) sobre el concepte d'estratègia i la seva evolució al llarg de la Història en tots els seus usos: militars, empresarials, polítics. Lawrence Freedman composa un assaig de considerables dimensions i profusament documentat sobre la base del qüestionament permanent de la nostra capacitat real per anticipar-nos als canvis en el nostre entorn.

Conectografía

Conectografía. Mapear el futuro de la civilización mundialParag Khanna. Planeta de los libros, 2017 

Un recorregut, ara per diferents indrets del planeta, amb el que Parag Khanna vol mostrar com les xarxes de tot tipus, siguin físiques (canonades, cables d'internet) o intangibles (accés a la informació o als mercats) fan que la competència global no es tradueixi tant en guerres per les fronteres dels estats com en lluites per millorar la connectivitat dels territoris (i notablement de les grans ciutats).

Expulsiones

Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Saskia Sassen. Katze editores, 2015

La creixent desigualtat, l'atur, migracions, destrucció del planeta: són les conseqüències de l'expansió de l'economia global. “En les últimes dues dècades s'ha presenciat un fort creixement de la quantitat de persones i empreses expulsades de les ordres socials i econòmiques dels nostres temps”, explica l'autora que en el llibre denuncia les conseqüències devastadores d'un sistema econòmic depredador fins i tot per qui es pensa que no és vulnerable. La gran complexitat de l'economia global fa que sigui difícil que els que provoquen danys n'assumeixin les conseqüències.

Doreen Massey

Doreen massey: un sentido global del lugar. Abel Albet; Nuria Benach. Icaria, 2012

Abel Albet i Núria Benach expliquen la trajectòria acadèmica i professional d'una de les geògrafes més influents de l'època actual: Doreen Massey. Al llarg dels cinc capítols del llibre, Albet i Benach inclouen les aportacions teòriques de la intel·lectual britànica sobre la globalització, el desenvolupament  regional, i la glocalització sobretot en l'àmbit de la metròpolis. El llibre és un assaig crític sobre l'autora que inclou una selecció de textos fonamentals i un article inèdit que permet fer un repàs sobre les grans aportacions i els interessos de Massey on les seves reflexions sobre les desigualtats geogràfiques i les marginalitats hi tenen un paper destacat.

Dones Treballant

Dones treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere. Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca Salinas, Blanca Gutiérrez Valdivia, Zaida Muxí Martínez i Sara Ortiz Escalante. Col·lectiu Punt 6, 2013

Donar visibilitat a les dones que, en el passat i en el present, han contribuït en la construcció i la transformació dels barris i poblacions. Amb aquest objectiu, el Col·lectiu Punt 6 va realitzar un centenar de tallers en el marc del Programa d'Eines de Participació de l'Institut Català de les Dones i en els processos participatius de diagnòstic i de disseny de propostes de millora per a l'entorn quotidià  en diferents barris. La guia és el resultat de les aportacions de les més de 1.000 dones que van participar-hi. Segons les autores, la motivació de la guia és retornar a les dones el coneixement col·lectiu acumulat, per fomentar l'autonomia i l'autogestió en la millora dels barris, de manera que puguin expandir-ho també a la resta de la societat.

El triunfo de las ciudades

El triunfo de las ciudades, Edward Glaser. Taurus. 2011.

Ed Glaeser, catedràtic d'economia de la Universitat de Harvard, ha dedicat la seva carrera acadèmica a l'estudi de l'economia de les ciutats, examinant aspectes com l'habitatge, la segregació, o la innovació urbana. En aquest llibre del 2011  resumeix els seus treballs acadèmics, sota el tesi comuna de què les ciutats han estat motors d'innovació des de la civilització grega, facilitada per l'aglomeració humana, la qual permet l'intercanvi d'idees i coneixement.  Les aglomeracions humanes també han dut tradicionalment avantatges en productivitat que han esdevingut riquesa, generant un cercle virtuós.  Malgrat aquest aparent triomf de les ciutats, sovint  també trobem casos de declivi, el més paradigmàtic dels quals és Detroit, al qual li dedica un apartat. El llibre intenta donar una explicació sobre els motius perquè unes ciutats triomfen, oferint alguns casos pràctics, mentre que d'altres entren en declivi. Segons l'autor, aspectes com la densitat juguen un paper crític, així com també les polítiques públiques. 

La estrategia del océano esquilmado

La Estrategia del Océano Esquilmado. Cómo impulsar la innovación para adaptarse a la nueva economía circular. Nadya Zhexembayeva. Libros de cabezera, 2014

L'única via possible perquè les empreses aconsegueixin avantatges competitius sostenibles és que adoptin els preceptes de l'economia circular en nous models de negoci, que situïn la sostenibilitat en el centre de l'estratègia. Aquesta idea és la que defensa Zhexembayeva perquè donat que els recursos són limitats, l'habilitat per competir en el futur dependrà en gran mesura de la capacitat de la societat de donar nou sentit als productes o, fins i tot, a l'existència mateixa de les empreses. Una de les principals aportacions del llibre és la connexió enginyosa entre un model alternatiu i el pensament estratègic empresarial més convencional.

 

I per als usuaris/es d'e-book:

The new urban crisis

The New Urban Crisis. How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It. Richard Florida. 2017

Richard Florida, a l'autor que va influir en les estratègies de moltes ciutats d'arreu del món amb la seva teoria sobre les classes creatives, fa un gir als seus plantejaments a partir de l'observació dels efectes de la crisi en el sistema urbà. Així, observa com la concentració urbana dels professionals més qualificats i les classes més benestants provoca alhora dinamisme econòmic i més desigualtat i segregació. La nova recepta a aplicar: un urbanisme per a tothom, i no només pensat per a les elits.

 

Les opinions dels autors i les autores no representen necessriament el posicionament del PEMB.

  • Participa o segueix el debat

    0 comentaris:

    Deixa el teu comentari:

Poltica de cookies