Nota legal email

Aquest missatge i els adjunts poden contenir informació confidencial, no està permesa la seva comunicació, reproducció o distribució. Si vostè no n'és el destinatari final, si us plau elimini'l i informi'ns-en per aquesta via.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades RGPD, l'informem que les dades personals seran tractades sota la responsabilitat del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, PEMB, per a l'enviament de comunicacions sobre ciències de la vida i la salut a Catalunya. Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu i no seran cedides a tercers, excepte per obligació legal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a plaestrategic@pemb.cat.

---

Este mensaje y los adjuntos pueden contener información confidencial, no está permitida su comunicación, reproducción o distribución. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelos y infórmenos por esta vía.

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos RGPD, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la responsabilidad del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, PEMB, para el envío de comunicaciones sobre ciencias de la vida y la salud en Cataluña. Se conservarán mientras haya un interés mutuo y no serán cedidos a terceros, excepto por obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición enviando un mensaje a plaestrategic@pemb.cat.

---

This message and any attachments may contain confidential information and may not be shared, reproduced or distributed in any way. If you are not the intended recipient, please delete it and warn us via this channel.

In accordance with the provisions of current regulations on the protection of personal data (GDPR), were hereby notify you that your personal data will be handled by the Barcelona Metropolitan Strategic Plan, PEMB in Spanish, to send communications on healthcare and life sciences sector in Catalonia. They shall be stored for as long as the mutual interest remains and not transferred to third parties unless required by law. To exercise your rights to access, rectify, erase, portability, limitation or opposition, send a message to plaestrategic@pemb.cat.

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra poltica de cookies, aqu. Si continas navegando ests aceptndola.   
Poltica de cookies +