Quines polítiques per a quina metròpoli?

Reptes i propostes per millorar el govern, els serveis i la participació en l'àmbit metropolità de Barcelona

Informes tècnics

  • 06-02-2019
  • Estratègia, sector públic i participació política
  • 29 Lectures

El febrer de 2019 es va presentar aquest informe sobre la governança de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el resultat d'un any i mig de treball coordinat pel PEMB amb la col·laboració de l'AMB i l'IERMB amb l'objectiu “d'explorar els límits del marc de governança actual per veure quines coses ja es podrien fer però no s'estan duent a terme i com es poden estirar els marges del que permet la llei metropolitana”, tal i com va exposar Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, en la seva presentació. El treball és fruit dels debats entre personal directiu i tècnic de l'AMB i dels municipis metropolitans, amb persones expertes en les matèries tractades i representants d'altres metròpolis europees.
 

Quines polítiques per a quina metròpoli?

El document exposa els principals reptes de la governança de l'AMB agrupats en tres grans temes: (1) el territori, (2) les institucions i (3) les polítiques i projectes. I tot seguit presenta un llistat de 30 propostes per a fer front a aquestes necessitats i millorar la governança de la realitat metropolitana de Barcelona. Les propostes van des de com afrontar les relacions en el govern multinivell, fins a com reforçar la legitimitat democràtica metropolitana, o la necessitat de reformar el sistema fiscal i el sistema de finançament de l'AMB. Així com la imperiosa necessitat de desenvolupar polítiques amb visió realment metropolitana, especialment en determinades matèries urgents:

  • En ESTRATÈGIA ECONÒMICA compartida que reforci la recerca en economia local i la innovació.
  • En HABITATGE que contribueixi a coordinar les polítiques existents i a difondre els coneixements sobre la situació de l'habitatge i de la segregació residencial dels barris metropolitans.
  • En COHESIÓ SOCIAL que contribueixi a aturar el creixement de les desigualtats socials metropolitanes.

Política de cookies