Proposta de la societat civil per al lideratge de Barcelona en el disseny ambiental i energètic de noves construccions i edificis existents

Informes tècnics

  • 04-09-2012
  • Medi ambient, urbanisme i mobilitat - Barcelona Visió 2020
  • 44 Lectures

Quan una ciutat aprèn a viure de forma intel·ligent, respectuosa i en harmonia amb l'ecosistema que l'acull, contribueix de forma decisiva al desenvolupament econòmic, a la millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones, i, en definitiva, a una major cohesió social'.

disseny ambiental i energètic

Aquesta va ser la premissa de partida de la Comissió de Sostenibilitat Ambiental del PEMB, que durant el 2011-2012 va estar treballant per definir aquest document: una guia de paràmetres que hauria de complir tota edificació que es vulgui considerar sostenible, tant pel que fa al procés de construcció com a l’edifici resultant i el seu ús.

Per tant, es tracta d’un document amb orientació tècnica, i voluntat de ser el punt de partida per als debats sobre el model d’edificació (o de rehabilitació d’edificis) de Barcelona; debats que han de tenir en compte tots els agents implicats, tant dels sectors econòmics com del sector públic i les institucions implicades.

Política de cookies