Memòria estratègica 2013

  • 03-07-2014
  • Memòries
  • 13 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2013 i el que estava fer durant el 2014.

Memòria estratègica 2013

Inclou el mapa de projectes estràtegics metropolitans en la perspectiva 2014 (amb una fitxa tècnica de cadascun dels projectes), els projectes operatius i els locals; un article sobre la dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

Del 2013, destaca l'organització de la jornada tècnica sobre 'Pobresa i desigualtat, la situació a l'àrea metropolitana de Barcelona' i l'inici de la nova etapa del Pla.

 

Política de cookies