Memòria estratègica 2005

  • 02-01-2006
  • Memòries
  • 20 Lectures

Aquesta memòria conté una descripció detallada de tot allò que es va impulsar des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona durant el 2005 i el que estava previst dur a terme durant el 2006.

Consell General

Aquesta memòria inclou el mapa de projectes estratègics metropolitans en la perspectiva del 2006 (amb una fitxa tècnica de cadascun d'ells), els projectes locals i els operatius; un article sobre al dinàmica socioeconòmica a l'AMB, la memòria participativa i l'econòmica.

Del 2005 destaquen la celebració del Consell General 'Del pla estratègic als projectes metropolitans', la jornada tècnica dedicada a 'Un marc econòmic per a un territori creatiu'i el viatge d'estudis a la Xina.

Política de cookies