Màsters d'excel·lència global a l'àrea metropolitana de Barcelona

Informes tècnics

  • 08-04-2010
  • Educació i cultura - Primer pla estratègic metropolità
  • 4 Lectures

La formació qualificada sempre ha estat un dels factors bàsics de desenvolupament econòmic i social dels territoris. Arran de la globalització, però, s’ha pres consciència de la importància d’una formació de postgrau amb una clara orientació internacional. Ja no és suficient el coneixement d’alt nivell, sinó que cal que aquesta formació de qualitat parteixi d’una visió global i proveeixi de coneixements i habilitats per al desenvolupament i les relacions internacionals.
 

Màsters d'excel·lència global

Amb la finalitat d’analitzar l’oferta formativa, el 2010 es va elaborar - conjuntament amb Barcelona Activa - un estudi per identificar els màsters d’excel·lència global (MEG): programes de mestratge que, a més d’oferir uns coneixements i unes habilitats d’alt nivell, reunien una sèrie de condicions que els atorgaven una orientació internacional bàsica.

Els criteris de selecció que es van definir per a aquests MEG van ser: docència presencial, disposar d’un web en anglès, classes en anglès i un alt domini de l’idioma per part del alumnes i, a més, que aquests tinguessin un CV brillant.

D’un total de 980 programes de mestratge que es realitzaven a l’àrea metropolitana de Barcelona en el moment de l’estudi (maig del 2010), se’n van seleccionar 66 com a màsters d’excel·lència global.

 

Data de publicació: 2010

Política de cookies