Finançament empresarial

Paper de treball

  • 04-09-2015
  • Pla 2030
  • 42 Lectures

El finançament és un dels elements imprescindibles per a la creació i l’expansió posterior de les empreses. Així mateix, un finançament insuficient o desequilibrat és una de les principals causes de fracàs empresarial.  Aquest fet s’ha fet especialment palès durant la darrera crisi, en què la manca de finançament ha estat un dels principals factors explicatius de la reducció del teixit empresarial.

Finançament empresarial

En particular, segons l’autor, caldria esmentar l’excessiva dependència del deute de les empreses del nostre entorn, la forta morositat pública i privada, els efectes de la crisi bancària i l’absència d’instruments alternatius al finançament bancari a l’abast de petites i mitjanes empreses, entre altres.

Les propostes de millora passen per la potenciació de les alternatives als préstecs bancaris. En aquest sentit i en referència especial a Barcelona, l’autor proposa la creació d’un mercat alternatiu d’emissions de renda fixa (pagarés i bons) per a pimes, que seria similar al MAB de renda variable, així com la creació d’agències de ràting amb seu a Barcelona que puguin qualificar les pimes.

Autor:

  • Oriol Amat. Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra. Economista, president del Registre d'Experts Comptables i president de l'ACCID. Autor de diversos llibres de comptabilitat i finances, alguns dels quals s'han traduït a diversos idiomes. Professor visitant en diferents universitats i escoles de negoci europees, americanes i asiàtiques. El 2015 ha estat conseller de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) i membre del CAREC. 
 

Nota. Les opinions expressades per l'autor/s són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Política de cookies