Educació

Paper de treball

  • 15-06-2015
  • Pla 2030
  • 8 Lectures

La demanda de serveis educatius a l’àrea metropolitana de Barcelona és proporcionalment major que a la resta de zones urbanes i entorns rurals de Catalunya; així com la seva oferta de centres i programes també és major i de més qualitat. Però també està més subjecte a condicionants d’entorn com, per exemple, la intensificació de la desigualtat social.
 
Aquest fet explica dades com el 20% d’alumnes que no arriben al mínim de competències establert en l’informe PISA, malgrat que la mitjana catalana en competències de matemàtiques no s’allunya gaire de la mitjana de l’OCDE, i es troba lleugerament per sobre en competències de lectura i lleugerament per sota en competències de ciències. 

Educació

Partint d’aquesta tendència a la inequitat del sistema educatiu a l’àrea metropolitana de Barcelona, l’autor elabora una diagnosi amb les seves principals mancances, llista les fites o objectius que hauria d’assolir la intervenció de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’actors del sistema, i finalment elabora diverses propostes que des de l’administració de l’AMB, i/o amb la col·laboració del PEMB, es poden dur a terme tenint en compte la manca de competències assignades en matèries d’educació.

Autor:

Francesc Pedró és el director de Polítiques Educatives a la UNESCO (París) des del 2011 on el seu equip té cura de les revisions de polítiques nacionals d'educació i, al mateix temps, de la recerca en matèria de polítiques educatives singularment sobre la governança, el lideratge escolar i les polítiques d'avaluació de la qualitat. Anteriorment fou analista polític senior al Centre de Recerca i Innovació Educativa de l'OCDE. 

És catedràtic del departament de Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra des del 2009. Els seus darrers llibres són: Are the New Millennium Learners Making the Grade? Technology Use and Educational Performance in PISA (2010); Inspired by Technology, Driven by Pedagogy (2010), Tecnología y Educación: lo que funciona y por qué (2011); Connected Minds. Technology and Today’s Learners (2012); i Le numérique: une chance pour l’école (2013). 


Nota. Les opinions expressades pels autors són a títol personal i no necessàriament representen la visió del PEMB.

Política de cookies