Què és i què aconseguirà el nou Pla?

El 18 de març del 2014, el Consell General va aprovar l'elaboració d'un nou pla estratègic metropolità. L'objectiu d'aquest nou pla - que serà el tercer d'àmbit metropolità - és la creació d'una visió comuna entre els diferents actors públics i privats de la metròpoli sobre la Barcelona del 2025.

El Document de Bases, punt de partida del nou pla, aposta per la consolidació del “model Barcelona”  que combina el creixement econòmic basat en els pilars de la nova indústria, l'economia del coneixement i les indústries creatives, amb una metròpoli amb un alt nivell de cohesió social.

Aquest nou pla ha d'adaptar-se als canvis d'entorn que s'han produït en els darrers anys:

  •  La crisi dels darrers anys ha tingut una magnitud - tant en termes econòmics com socials - que era difícil de preveure en el moment en què es va elaborar  el pla estratègic anterior. Els efectes de la crisi han provocat un notable augment de les desigualtats existents. Com a conseqüència, la sortida de la crisi serà en un entorn radicalment diferent al que podia imaginar-se en el període 2009-2010.
  • A finals del 2010, s'aprova la creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, una entitat supramunicipal que engloba 36 municipis de l'entorn de la ciutat de Barcelona i que, entre d'altres competències, té assignada la de la planificació estratègica. L'existència d'aquesta entitat, llargament reivindicada, permet disposar de nous instruments de planificació estratègica a nivell metropolità, alhora que esdevé un actor de referència per al PEMB. 
  • Aquest nou pla vol incorporar també l'aparició de noves estratègies de creixement en l'àmbit europeu, com són el pla Europa 2020, o la política de creixement i cohesió nacional i regional RIS-3.
Així mateix, la necessitat d'incorporar en el nou procés de reflexió estratègica, d'una forma més intensa, les entitats i institucions econòmico-socials, especialment les que formen part del Consell General.

Com tots els anteriors plans estratègics, es basa en un procés participatiu en què intervenen els agents ecònomics i socials de la metròpoli.

Aquest web utilitza cookies, pots veure la nostra política de cookies, aquí. Si continues navegant estàs acceptant-la.  
Política de cookies +